Mer styrning av flyget

Det behövs mer styrning, både statlig och på EU-nivå, om flygets miljöpåverkan ska minskas.  Det säger docent Björn-Ola Linnér, föreståndare på centrum för klimatpolitisk forskning. Orsaken tillståndet är att Skavsta flygplats vill fördubbla antalet starter och landningar för det tunga flyget.

Enligt Björn-Ola Linnér så finns det stora brister i flygets miljöansvar och små möjligheter för miljödomstolen att säga nej till Skavsta med argument om att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Skavsta vill alltså fördubbla antalet starter och landningar med charter-, frakt-, och reguljär-flyg, trots att det är klart att flyget står för stora utsläpp. Det finns idag ingen lagstiftning för att ställa hårda krav, och det är ett problem, menar Björn-Ola Linnér.

Det finns idag, enligt Linnér, flygbolag som tar ansvar, Virgin Airways är ett exempel, som skänker pengar till klimatforskning och som uppmanar sina kunder att inte ta flyget om det gäller kortare sträckor - det till skillnad från den största operatören på Skavsta, Ryanair, vars företrädare förkastar både flygskatter och handel med utsläppsrätter. De diskussioner som förs inom EU att föra in flyget i handeln med utsläppsrätter är något som Björn-Ola Linnér annars tror starkt på som ett sätt att minska resandet med flyg eftersom det då blir dyrare att flyga.