Ökat antal incidenter på Skavsta

Antalet incidenter vid Skavsta flygplats utanför Nyköping ökade under förra året jämfört med 2005. Luftfartsverket fick in 68 rapporter under förra året jämfört med 53 året innan.

Antalet incidenter vid Skavsta flygplats utanför Nyköping ökade under förra året jämfört med 2005. Luftfartsverket fick in 68 rapporter under förra året jämfört med 53 året innan.

Enligt Joakim Lindholm, Operativ direktör på Skavsta, så var de allra flesta incidenter mindre händelser där exempelvis privata flygplan kommit in på flygplatsens luftrum.  Vid tre tillfällen rapporterades det om flyg som av olika anledningar kommit för nära varandra på väg in eller ut från Skavsta flygplats.  Med incident menas en händelse som utgjort eller skulle kunna ha inneburit en flygsäkerhetsrisk.