Omstridd planering vidare

Politikerna i Nyköping går nu vidare med planerna på ett skärgårdscentrum vid Svärdsklova vid kusten utanför Nyköping.

I ett förslag till detaljplan för området föreslår man att både flera nya uthyrningsstugor och permanent bebyggelse ska byggas. Tidigare har Naturskyddsföreningen och enskilda fastighetsägare protesterat mot exploateringsplanerna, som man bland annat menar riskerar öka slitaget på den skyddsvärda miljön.