Dyngspridning ökar risk för övergödning

Ett antal bönder i länet har de senaste månaderna fått tillstånd att sprida ut dynga på åkrarna trots att det egentligen är emot lagen att göra det så här års.

Att det finns regler som säger att dyngan bara får spridas på våren och hösten är för att det är då växterna kan ta upp näringen. Nu under vintern så rinner näringsämnena istället av och risken finns att det hamnar i vattendragen och det kan leda till övergödning, enligt kommunerna.


Orsaken till att bönderna vill sprida dyngan nu är den milda hösten och vintern som gjorde åkrarna för mjuka att köra på.
Miljöansvariga i Flen, Nyköping och Eskilstuna kommuner säger alla att de har haft en handfull förfrågningar om att få sprida dyngan under vintern.