Bristande hjälp till handikappade

Vilken hjälp man får om man är funktionshindrad är helt beroende av vilken kommun man bor i. Det visar en undersökning som länstyrelsen har gjort. Bara två av Sörmlands nio kommuner, Gnesta och Strängnäs, har de riktlinjer som krävs för att de funktionshindrades rättigheter tillgodoses.

Bristerna leder bland annat till att de handikappade inte får individuellt anpassade lösningar för att det dagliga livet ska fungera.

Många kommuner har riktlinjer som nekar funktionshindrade i vissa åldrar stöd. Sådana begränsningar står i konflikt med den enskildes lagliga rätt att få en individuell bedömning