Sörmländska löner mer jämställda

Sörmländska kvinnor tjänar mer i förhållande till männen än vad som är genomsnittet i landet.

Ny statistik från SCB visar att Sörmländska kvinnor tjänar mer i förhållande till männen än vad som är genomsnittet i landet. En möjlig orsak kan vara att det finns något fler högskoleutbildade kvinnor än män.
I snitt tjänar kvinnor i Sörmland ändå 24 procent mindre än männen, men skillnaden är ändå mindre än genomsnittet för riket. I Stockholm - Mälarregionen är det endast Uppsala län som har mindre skillnad i lönenivå mellan könen än Sörmland.