Ja till fördubbling av flyget på Skavsta

Idag meddelade miljödomstolen nya miljötillstånd för Skavsta flygplats i Nyköping. Miljödomstolen går till stor del flygplatsen  tillmötes på så sätt att Skavsta får växa så mycket som bolaget begärt.

Totalt handlar det om 75 000 starter och landningar som tillåts. Det innebär att den tunga flygtrafiken med charter, reguljärflyg och fraktflyg kan förubblas jämfört med de tillstånd som gäller idag.
Enligt flygplatsens egna beräkningar innebär det också att antalet bullerstörningar från flyget fyrdubblas jämfört med situationen de senaste åren. Till det nya tillståndet hör en rad villkor som bolaget måste leva upp till.
Bland annat tvingas bolaget nu satsa mer på bullerdämpande åtgärder för bostäder och andra byggander som störs av bullret - och mot bolagets önskan ska även fritidsfastigheter ha rätt till bullerdämpande åtgärder.
Naturvårdsverket har krävt att flygplatsen ska tvingas upprätta en handlingsplan för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, men miljödomstolen ser inte det som nödvändigt, trots att flygets andel av utsläppen ökar kraftigt.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är kritisk mot beslutet eftersom utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser kommer att öka.