Skolans lokabehov ska utredas

Antalet gymnasieelever i Eskilstuna väntas minska efter 2010, samtidigt som konkurrensen hårdnar från enskilt drivna gymnasier.  Kommunen ska därför utreda gymnasieskolan och dess lokalbehov för att se om och var lokalytorna kan minskas.