Vårdgaranti klaras ej för ADHD-utredning

Bara en person utreddes inom landstingets vårdgaranti när det gällde neuropsykiatriska besvär vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna förra året. Övriga 78 fall fick vänta mer än tre månader. 

Det handlar om utredning av personer som har någon form av neuropsykologiska besvär till exempel AD/HD.

Väntetiden ökade under förra året både för barn och vuxna trots att verksamheten fått extra pengar för att försöka minska väntetiderna.

I en rapport säger landstinget att  det varit mycket vakanser, nyanställningar och upphandling av konsulttjänster som påverkat resultatet.