Ambulansprotester mot dålig snöröjning

Dålig snöröjning gör att ambulanspersonalen i Eskilstuna fastnar i snövallarna när de ska ta sig fram för att hjälpa svårt sjuka. Mats Hedqvist som är stationschef på ambulansstationen i Eskilstuna riktar nu hård kritik mot kommunen och privata fastighetsägare som inte forslar bort uppskottad snö utan låter drivorna ligga kvar framför husen och längs gatorna i staden.

- Om vi tittar på innerstaden så har vi problem med att man inte forslar bort snön i samma utsträckning som man gjort tidigare. Det blir snövallar kvar och vi får problem att ta oss in till lägenheter hus och villor. Ibland får vi klättra över dem och det finns ju en risk att man tappar patienter, säger Mats Hedqvist.

Vad tycker ni kommunen borde göra?

 

- Ja, man kunde ju önska att kommunen tog bort snövallar på ett bättre sätt och var snabbare att ploga i samband med större nederbörder, tycker Mats Hedqvist.

Vad kan det innebära för risker för patienterna?

- Risken är ju tiden, att det tar längre tid för oss att komma fram till en patient som kan vara svårt sjuk, säger Mats Hedqvist.

Jim Eriksson, är arbetschef på Gatudriften vid Eskilstuna kommun. Han menar att kommunen fraktar bort mycket snö men att det inte finns resurser att få bort vallarna på alla de platser där ambulanspersonalen kan behöva komma fram.

- För det första är det en ekonomisk fråga. För 20, 25 år sedan fanns det mer pengar för att lasta bort snö. Det var också enklare eftersom man kunde tippa snön i ån vilket är helt förbjudet idag, säger Jim Eriksson .

- Sedan finns det ju nu en arbetstidslag som säger att man inte får jobba hur mycket som helst utan man ska ha sin dygnsvila, fortsätter Jim Eriksson.

Per Hagström
per.hagstrom@sr.se