Posten kommer senare

Framöver kan vissa Sörmlänningar få vänta till klockan fyra på eftermiddagen innan posten dimper ner i brevlådan, vilket är flera timmar senare än idag. Det här beror på att Posten ska göras besparingar.

Posten måste spara sammanlagt 390 miljoner kronor, bland annat därför att allt färre skickar traditionella brev utan istället e-postar.

Det hela innebär att 700 av landets brevbärare försvinner, dessutom kommer brevsorteringen i större utsträckning att skötas maskinellt, vilket gör att posten alltså kommer att delas ut senare på sina håll.

Hanna Berggren, biträdande presschef på Posten, medger att det här kan påverka vissa personer negativt, genom att de får vänta längre på sin post.