Rättegång mot tidigare landstingsråd

Eskilstuna tingsrätt höll under torsdagen rättegång i målet där det tidigare landstingsrådet Rigmor Breidemalm står åtalad. Enligt åklagaren är hon medansvarig för en händelse för tre år sedan då 4000 liter förorenat vatten släppts ut från Mälarsjukhuset rakt ut i avloppet.

Det handlar om totalt 16 gram rent silver som släppts ut i avloppsvattnet i Eskilstuna. Det låter kanske inte så mycket men enligt åklagare Christer Pettersson är det allvarligt.

- Silver är ett giftigt ämne som inte hör hemma i miljön, konstaterar han.

Ja, de som idag satt på de anklagades bänk var röntgenklinikens verksamhetschef Mikael Enblom och den tidigare landstingspolitikern Rigmor Breidemalm.

Det var i början av 2004 som en framkallningsapparat på röntgenkliniken på mälarsjukhuset kopplades bort från reningsapparaten och det förorenade vattnet gick istället rakt ner i det vanliga avloppet. Eftersom den tekniker som egentligen hade hand om apparaten inte var på plats vid tillfället så dröjde det två veckor innan felet upptäcktes och åtgärdades.  Enligt sjukhuset hann under tiden 4000 liter silverförorenat vatten rinna ut och hamnade ofiltrerat i kommunens reningsverk. Och koncentrationen av silver i vattnet var under perioden den fyrdubbla i jämförelse med riktvärdet.

Bara 16 gram kanske inte låter så mycket, men det innebar att den här enskilda apparaten under perioden släppte ut lika mycket silver som avloppet från 2000 personer, eller 3 procent av det silver som släpps ut i centrala Eskilstuna. Att det sen dröjde tio dagar innan utsläppet anmäldes ser åklagaren också allvarligt på, men vem som var ansvarig är svårt att säga.

Att Rigmor Breidemalm blev utpekad som medansvarig beror på att hon under utsläppet var högste ansvarige för verksamheten. Och Mikael Enblom har ansvar eftersom han är verksamhetschef på den klinik som apparaten var placerad på.

Men ingen av dem ville ta på sig skulden för det inträffade. Mikael Enblom hävdade att han var verksamhetschef för läkarorganisationen, men däremot inte för apparaterna och deras underhåll. Rigmor Breidemalm slutade som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden bara några veckor efter att utsläppet inträffade och hade enligt henne själv ingen aning om att det här kunde vara hennes ansvar. Som ledare för en så stor organisation kunde hon knappast ha koll på varje liten avdelning, menade hon.

Att något hade gått fel fick hon reda på först när hon fick polisanmälan och hon konstaterade vid rättegången att hon blev förvånad att anklagelsen nu riktades mot henne eftersom hon dels bara var förtroendevald och det dessutom har gått så lång tid.

Björn Söderbergh
bjorn.soderbergh@sr.se