Fridlyst rördrom räknas vid Sörfjärden

På söndag är det åter dags för Eskilstuna Naturskyddsförening att räkna den fridlysta fågelarten rördrom i Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs. I över 60 år har fåglarna räknats i området, och det är världsunikt.

Området har en unik uppsättning av de skygga fåglarna, det är ett av Europas fyra kärnområden för rördrom. Sten Ullerstad, ordförande i Naturskyddsförening i Eskilstuna:
– Vi har haft fler rördromshannar vid Sörfjärden än vad det finns i hela Storbritannien och det är ju lite anmärkningsvärt,

Nu återstår alltså att se om rördrommen ökat eller minskat i antal i Sörfjärden. De senaste åren har man haft en relativt stabil nivå av antalet fåglar.