Resursskola ska hjälpa elever

Det finns en rad brister i Eskilstuna kommuns arbete med elever som kräver mer resurser än andra.

I en utredning föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen satsar på en särskild korttidsresursskola där elever ska placeras under kortare perioder.

På skolan ska långsiktiga stödinsatser planeras med sikte på att eleverna ska komma tillbaka till sin vanliga skola. Meningen är också att skolan ska samarbeta med socialtjänst och fritidsverksamhet.