Invandrarråd ska öka mångfalden

För att skapa bättre förutsättningar för personer med utländsk bakgrund att verka och leva i Eskilstuna så vill kommunen omvandla det nuvarande integrationsrådet till ett särskilt invandrarråd, som ska lyda under kommunstyrelsen och likt pensionärsrådet och handikapprådet vara ett samrådsorgan.

Rådet ska bestå av politiker och invandrarföreningar och ska arbeta med frågor som kulturell och etnisk mångfald, integration och delaktighet.

Förslaget till kommunstyrelsen bygger på demokratiberedningen som tidigare kommit med olika förslag till hur demokratin i stan kan stärkas.