Politiker rasar mot motoruppvaktning

Ordföranden för miljö- och byggnämnden i Gnesta, folkpartisten Sara Kinberg, är upprörd över att vissa tjänstemän på miljö- och byggenheten blivit uppvaktade av representanter från motorbanan på Lötbodal.

Motorbanan har ansökt om att få utöka verksamheten samtidigt som kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan över området.

Sara Kinberg menar i ett brev till tjänstemän och politiker att det är viktigt att man först och främst har en detaljplan över området och skriver att hon tar absolut avstånd från kompislöften, smörande och påtryckningar.