Västerås stad köper utsläppsrätter

Västerås stad köper utsläppsrätter för 20 000 bilar i samband med bilträffen Power Big Meet. Enligt Västerås stad så ska det vara en kompensation för de avgaser som släpps ut. Västerås har köpt utsläppsrätter för 40 ton koldioxid för evenemanget.

Utsläppsrätterna motsvarar vad 20 000 bilar släpper ut på en mil eller vad en bil släpper ut när den åker fem varv runt jorden.

Syftet med utsläppsrätterna är att driva upp priser på koldioxid och göra det mer ekonomiskt försvarbart att investera i miljövänlig teknik för företag.