Utförsäljning av el-företag välkomnas

Den privata elbranschen är positiv till att Eskilstuna kommun säljer kommunala Eskilstuna Elinstallation. I Eskilstuna har elinstallatörerna länge kritiserat det kommunägda Elinstallation vars verksamhet till stor del sker på den öppna marknaden.

Företaget har, enligt de privata näringsidkarna, tagit betydande andelar på den privata marknaden genom att erbjuda låga priser. Enligt svenskt näringsliv har det skett på skattebetalarnas bekostnad.