Lärlingsutbildning intresserar Eskilstuna

Eskilstuna kommun är intresserad av en speciell lärlingsutbildning, som finns i Tidaholms kommun. Där erbjuds arbetslösa, och personer som vill omskola sig, en lärlingsutbildning.

Marianne Jakobsson på Kompetenscentrum i Tidaholm berättar att projektet med lärlingsutbildningar fungerat bra i fyra år nu:

– Det har det verkligen gjort och det kräver ju dock att man vänder lite grann på det här med skolperspektivet. Man ska alltså tänka sig in i yrkesverksamheten och utefter det titta på målen för den utbildning som man ska utföra, säger hon.

Genom att vända på perspektivet - att som ett första steg se efter vilken kompetens företagen behöver och sen som steg två placera personer som vill lära sig yrket där på ett slags praktik eller lärlingsplats, så har Tidaholms kommun arbetat under flera år.

Det handlar om så kallat arbetsplatsförlagt lärande, som arbetslösa eller personer som vill skola om sig till nytt jobb kan söka. Eskilstuna är en av kommunerna som vill se hur Tidaholm jobbar och Kåre Widén gillade det han såg på snickeriet, säger han.

– Engagemanget, det finns ett engagemang och gör att jag vill lära ut mitt yrke och jag vill ta åt mig den kunskapen och det tror jag är grunden för att man ska lyckas med yrkesutbildning, säger han.

Jenny Josefsson, Sveriges Radio Skaraborg

jenny.josefsson@sr.se