Många studenter fuskar

Studenter fuskar mer och mer, säger Högskoleverket som har samlat in siffror från 39 högskolor och universitet.

Förra året stängdes 17 studenter av för fusk vid Mälardalens Högskola, och det är en markant ökning: 2005 hade man endast tre avstängningar, enligt Högskoleverket.

Även antalet varningar vid Mälardalens högskola har ökat.

I landet i stort stängdes 350 studenter av i fjol, och det var fler än året innan. Däremot var det ungefär lika många som fick en varning. Det vanligaste fusket är att hämta texter från nätet.