150 nya bostäder i Flens kommun

150 nya bostäder ska byggas i Flens kommun. Det meddelar kommunen. Kommunen gör nu en kraftsamling för att påskynda arbetet med att ta fram detaljplaner, som styr vad som får byggas på en mark.