Fackavtal för grafiska i Katrineholm

Ägarna av Sörmlands grafiska i Katrineholm, som varit inblandat i flera konflikter runt fackliga rättigheter, har nu tecknat ett ramavtal. Tryckerikoncernen Quebecor, som äger Sörmlands grafiska, har tidigare trakasserats, kränkts och avskedats anställda om de engagerat sig fackligt, enligt tidningen Dagens Arbete.

Men nu har den omstridda tryckerikoncernen förbundit sig att respektera fackliga rättigheter och förbjuda barnarbete. Avtalet med UNI innehåller regler som säger att Quebecor ska följa internationella regler om bland annat anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.