Försäljning av skärgårdsfastighet stoppas

Oppositionspartierna, socialdemokraterna och vänsterpartiet, planerar att kräva en minoritetsbordläggning när ärendet om  försäljningen av skärgårdsfastigheten Sävö utanför Nyköping kommer upp i kommunfullmäktige på tisdagskvällen. Enligt Michael Ardheim (s) innebär det att försäljningen kommer att stoppas i minst en månad, och under den tiden vill den politiska oppositionen att förslaget ska utredas bättre och att revisorerna ska granska försäljningen.

Oppositionen kräver bland annat starkare garantier för att fastigheten ska fortsätta kunna vara en centralpunkt för den bofasta skärgårdsbefolkningen.