Företagskonkurser ökar

Antalet konkurser bland Sörmländska företag ökar - trots att trenden i riket går mot färre konkurser. Men ökningen är marginell under april registrerades 11 konkurser vilket är två fler konkurser än i fjol.

I landet i stort så minskade konkurserna däremot med tre procent, mycket tack vare konkursnedgångar i Stockholms och Gävleborgs län och bland bil- och detaljhandlare.

Det är enligt UC:s företagsinformation, som gjort undersökningen, den positiva utvecklingen för företagsklimatet som påverkat det hela.