Krogar kollar inte legitimation

En stor del av krogarna i Eskilstuna och Strängnäs tar inte sitt ansvar och begär legitimation på unga människor som vill köpa alkohol. Det hävdar alkoholinspektören i Eskilstuna, Krister Pettersson. Enligt en undersökning, som kommunen har gjort, så struntade sex av 16 krogar i Eskilstuna att begära legitimation och sex av 17 i Strängnäs.

Kommunens tjänstemän lät ett antal ungdomar gå på krogen för att se om krogarna begärde legitimation för att kontrollera att de verkligen var 18 år. 

Resultatet i Eskilstuna och i Strängnäs är i linje med tidigare undersökningar som gjorts i andra län.

Undersökningen gjordes inom ramen för Folkhälsoinstitutets ungdomsstudie ”En ansvarsfull alkoholservering”.