Tryckeriägare tillåter fackligt arbete

Det internationella fackliga nätverket UNI har tecknat ett avtal med tryckerikoncernen Quebecor, som äger Sörmlands grafiska i Katrineholm. Den omstridda tryckerikoncernen har förbundit sig att respektera fackliga rättigheter och förbjuda barnarbete.

Företaget har varit inblandat i flera konflikter runt fackliga rättigheter. Anställda har trakasserats, kränkts och avskedats om de engagerat sig fackligt. Det skriver tidningen Dagens Arbete.

Avtalet innehåller regler som säger att Quebecor ska följa internationella regler om bland annat anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.