Mordmisstänkts hälsa utreds vidare

Den rättspsykiatriska undersökningen av mannen som misstänks för mordet som ägde rum på Nyköpings tågstation i februari ska nu granskas av ett vetenskapligt råd.

Undersökningen skulle egentligen ses över av Rättsliga rådet som sedan inför rättegången skulle uttala sig om mannens psykiska hälsa. Men rättsliga rådet tycker att fallet är så pass komplicerat att man vill att en högre instans ska uttala sig istället.