Anställda kritiserar vården i Vingåker

Det finns brister i äldreomsorgen i Vingåker. En granskning visar att det är för få anställda i förhållande till antalet inskrivna äldre, och sedan en tidigare mätning har personaltätheten dessutom minskat.

Undersökningen visar att de gamla visserligen är relativt nöjda med vården, men både anställda och anhöriga tycker att vården inte är tillräckligt bra.

Äldreomsorgen i Vingåker får också enligt undersökningen sämre omdömen än många andra tidigare granskade kommuner.

Sammanlagt konstateras att det finns skillnader mellan de särskilda boendena när det gäller effektivitet, produktionskostnader och vårdkvalitet.