Planeringen för Citybanan går vidare

Länsstyrelsen i Stockholms län har godkänt Banverkets miljökonsekvensbeskrivning  av Citybanan, tunneln som ska ger fler spår till och från Stockholm, vilket på sikt kan innebära en förbättring för tågpendlare i Sörmland.

- Det innebär att järnvägsplanen för projektet nu är färdig att ställas ut, och det är ett viktigt steg i planeringen av banan, det säger Kjell-Åke Averstad, Banverkets projektchef för Citybanan.