Kritiserad kommun tar emot flyktingar

I en kritisk rapport från SSU pekas 31 svenska kommuner ut som oansvariga då det gäller flyktingpolitiken - det eftersom de här kommunerna enligt SSU inte ställer upp och skriver på avtal för att ta emot flyktingar trots vädjanden från myndigheterna. En kommun i Sörmland finns med på listan, det är Gnesta.

Men SSU: s uppgifter grundar sig på hur det var år 2006, då kommunen inte tog emot några flyktingar. Enligt kommunens flyktingsamordnare Karin Karlsson så har Gnesta i år redan tagit emot 20 flyktingar av dom 25 som kommunen avtalet med Integrationsverket att ta emot.

Enligt Karin Karlsson så har det hittills gått mycket bra, och kommunen söker nu flyktingguider.