"Lokal radio viktig i framtidens SR"

Public Serviceradion har en viktig roll i framtiden och det är bland annat därför som Sveriges Radio just nu genomför stora organisatoriska förändringar och minskar antalet anställda. Det säger Marcella Simms, direktör i Sveriges Radios ledning, men tidigare stationschef på Sveriges Radio Sörmland.

Enligt Marcella Simms krävs en stark och solid ekonomisk grund för att klara dom satsningar som Sveriges Radio vill göra i framtiden. 

– Även om det inte märks i debatten så är det för att stå bättre rustade för framtiden, säger Marcella Simms.

Marcella Simms säger också att de lokala kanalerna är en grundpelare i Sveriges Radio även i framtiden och att radioledningen trots att det skulle vara billigare att centralisera och dra in lokala redaktioner beslutat att de lokala kanalerna ska vara kvar.

Jonas Carnesten
jonas.carnesten@sr.se