Sävöförsäljning skjuts upp

Den uppmärksammade försäljningen av skärgårdsfastigheten Sävö utanför Nyköping skjuts upp en månad. Det sedan den politiska oppositionen i Nyköping, bestående av socialdemokraterna och vänstern i kommunfullmäktige igår kväll tvingade den borgerliga alliansen att redovisa grunderna för försäljningen till nästa kommunfullmäktige i början av juni. Frågan ska alltså utredas ytterligare innan fullmäktige tar beslut i juni.