Sörmlandskommuner minskar utsläpp

Dom sörmländska kommunerna är bättre än genomsnittet då det gäller planeringen för att minska utsläppen av växthusgaser, det visar en kartläggning som Ekot gjort. 

Sex sörmländska kommuner har planer för att få ner utsläppen av växthusgaser och fem av kommunerna har också mätbara mål för hur utsläppen ska minskas.

I Sörmland är det bara Oxelösund som redovisar att dom varken har planer eller mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Strängnäs och Eskilstuna kommun har dock inte svarat på Ekots enkät.

I landet i stort saknar minst var fjärde kommun både planer och mål för att få ner utsläppen av växthusgaser.