Missbruksvården i Vingåker får kritik

Revisorerna som har granskat missbruksvården i Vingåkers kommun tycker att personalomsättningen inom verksamheten är för hög, för att vården ska fungera bra.

Vid en granskning för tre år sedan, fick kommunens missbruksvård stark kritik och revisorerna säger att många av de problemen nu är lösta eller håller på att lösas.

Men revisorerna påpekar ändå att uppföljningsrutiner måste förbättras och att det är viktigt att kommunen tar fram ett alkohol- och drogpolitiskt program, något som fortfarande saknas.