Miljonförlust för Sintercast

Sintercast med verksamhet i Katrineholm redovisar en förlust på 1,5 miljoner kronor för januari-mars. Motsvarande period 2006 var förlusten 2,5 miljoner kronor. Företaget utvecklar teknik för tillverkning av olika metallegeringar. Omsättningen var oförändrad på 5 miljoner kronor, enligt delårsrapporten.