Säkerheten vid vägarbeten undersöks

Varje år dör och skadas flera arbetare vid vägarbeten. Därför ska Arbetsmiljöverket inspektera drygt 300 vägarbetsplatser runt om i landet. I Sörmland kommer ett 30-tal vägarbeten att kontrolleras. Bland annat kommer man att undersöka om arbeter utförs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns.

Enligt arbetsmiljöinspektör Stefan Wistrand sker ett antal olyckor i Sörmland varje år och att de flesta olyckorna beror på att trafikanterna kör för fort och hetsigt.