Kommun säger nej till färdtjänst

Strängnäs kommun säger nej till att kvinnor som är handikappade och har utsatts för våld ska få åka färdtjänst till en kvinnojour i en annan kommun i akuta fall. Det är de synskadades riksförbund som skrivit till kommunerna och vill att reglerna så att det blir möjligt för att de har betydligt svårare att ta sig dit där de kan få hjälp. Socialnämnden föreslås säga nej och hänvisar till att det finns en kvinnojour i kommunen.