Kontroller av vägarbeten välkomnas

Varje år dör och skadas flera personer vid vägarbeten. Därför ska Arbetsmiljöverket inspektera drygt 300 vägarbetsplatser runt om i landet. I Sörmland kommer ett 30-tal att kontrolleras.

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att kontrollera att vägarbetena har system för att separera trafik och de som jobbar. På de arbetena som saknar nödvändig säkerhet kommer Arbetsmiljöverket att ställa krav så att man kan garantera arbetarnas säkerhet.

Under de senare åren har det inte varit några dödsolyckor i Sörmland med vägarbetare inblandade men flera har skadats. En risk är bland annat att bilister kör på fel sida av avspärrningar.

Göran Lindström, Ulf Karlsson och Tommy Eriksson jobbar på vägarbetet vid Rådhusbron i centrala Eskilstuna. De tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket ska kontrollera säkerheten vid vägarbeten.

- Det här är fullt riktigt med dagens trafikmoral, med dålig hänsyn och snabb trafik. Vi lever farligt ute på vägen , säger en av vägarbetarna.

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se