Hörselskadade kritiserar landstinget

Många hörselskadade i Sörmland får inte tillräcklig hjälp från landstinget i Sörmland, det menar Hörselskadades förbund. Eftersom inte landstinget ger tillräcklig information om vilka hjälpmedel som finns går hörselskadade sörmlänningar miste om att hjälp som kan förbättra deras vardag, menar Roland Elfving, som är ordförande för Hörselskadades förbund i Sörmland.

- Visst vi har tillgång till hörapparater och tekniska hjälpmedel, men problemet är att de hörselskadade inte alltid vet vilka hjälpmedel som finns att få, säger Roland Elfving, ordförande för hörselskadades förbund i Sörmland.

I en undersökning som Hörselskadades riksförbund, publicerar idag visas att drygt hälften av de en miljon svenskar som hör dåligt gör det i onödan. Enligt förbundet finns numera så avancerade tekniska hjälpmedel att många skulle kunna höra bra ifall de bara fick dom hjälpmedel som de behöver.

Förutom det vanligaste hjälpmedlet, hörapparaten, handlar det om saker som hörselslinga till tv:n, förstärkta ljudsignaler till dörrklocka och telefon eller optiska ringsinglar till de som hör riktigt dåligt.

Gun Karlsson, som är biträdande chefsaudionom landstinget, håller inte med Hörselskadades förbund om att informationen på landstinget kan bli bättre. Hon säger att de 35 000 sörmlänningar som har en hörselskada får så mycket information som de behöver, utifrån hur grav deras skada är.

De sörmlänningar som får någon form hjälpmedel måste också betala en årsavgift, något som Roland Elfving tycker att de borde slippa.

- Vi är ett av de landsting där man får betala en årsavgift, till skillnad från vissa andra, där det är helt gratis, säger Roland Elfving.

Cecilia Sobocki
cecilia.sobocki@sr.se