Anmälan efter att patient låstes in

En kvinnlig patient som var tvångsintagen på psyket på Mälarsjukhuset i Eskilstuna utsattes för risk att komma till allvarlig skada i och med att en branddörr i utrymmet där hon hölls avskild låstes utan att beslut först fattats av ansvarig läkare. Landstinget har anmält händelsen till socialstyrelsen enligt Lex Maria.