"Flen måste satsa på Hälleforsnäs"

Satsar inte Flens kommun på att utveckla Hälleforsnäs så kommer antalet invånare att bli färre och man kommer att få sämre kommunikationer och service med anledning av det minskade befolkningsunderlaget. Dessutom kommer bostäder och industrilokaler att gapa tomma och förfalla. Det framgår av en ortsanalys som kommunen har gjort.

I kommunens plan för den framtida utvecklingen har man därför som mål att bygga minst 90 nya bostäder inom en 20-årsperiod. Allt för att göra orten mer attraktiv. Framtida deltaljplaner bör även studera möjligheten att utnyttja mark vid Bruksdammens närhet för bostadsbebyggelse, enligt kommunen.