Alla som söker energibidrag får ej pengar

Många av de sörmlänningar, som har sökt bidrag för att gå över från oljeeldning till exempel bergvärme eller biobränsle, får inga pengar, som läget ser ut nu. Länsstyrelsens pengar för det här är nämligen så gott som slut.

Under den tid som bidraget funnits, sen början av 2006 till mars i år, så har drygt 1300 sörmlänningar sökt bidraget. Drygt 200 hushåll har fortfarande inte fått några pengar.

Enligt Anna Forsberg på Energimyndigheten i Eskilstuna så behövs inte samma uppmuntran längre från statligt håll när det gäller att byta ut oljan eftersom oljan har blivit så dyr. Även utan bidrag lönar det sig att gå över till annat uppvärmningssystem, menar hon.