Varierande strokevård i Sörmland

Vården av patienter som drabbas av slaganfall varierar kraftigt över landet, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Till exempel sätter bara hälften av sjukhusen in propplösande läkemedel inom tre timmar, trots att alla patienter med propp i hjärnan borde få den behandlingen. I Sörmland är den behandlingen vanligare på Mälarsjukhuset än på Kullbergska och Nyköpings lasarett. På torsdagen uppmärksammas den internationella strokedagen.

– Vi vill uppmärksamma och berätta vad det är och berätta att det går att förebygga genom att ändra på livsstilen, bland annat ta en promenad, äta rätt, vila, säger Karl-Åke Ackelman, som startade en förening för strokedrabbade för drygt ett år sedan.

Några av de nöjdaste strokepatienterna i landet har fått vård på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och de minst nöjda på Mälarsjukhuset.

På uppdrag av regeringen och riksdagen har Socialstyrelsen gjort en analys av svensk stoke-vård som presenters idag. Enligt rapporten finns det stora variationer i landet när det gäller bland annat vård på strokeenhet.

Patienterna på Mälarsjukhuset hör alltså till de minst nöjda med strokevården och de hör dessutom till de som är minst nöjda med informationen om sjukdomen. Patienterna på Kullbergska i Katrineholm är däremot bland de mest nöjda.

Socialstyrelsens rapport redovisar ett stort antal jämförelser av olika kvalitetsmått.

En av de viktigaste aspekterna vid stroke är att patienten får sin bedömning och behandling så snabbt som möjligt. Och när det gäller fall utan tidsfördröjning ligger Mälarsjukhuset till bäst i landet. En annan viktig aspekt är att patienterna går på uppföljning och där placerar sig Nyköping bäst. De har minst bortfall på 3-månadersuppföljningen i landet.

Socialstyrelsen konstaterar att allt för få patienter vårdas på strokeenhet där slutenvård i akutfasen sker och i Sörmland gäller det främst för Nyköping där bara hälften av alla strokepatienterna får vård på en strokeenhet. Anledningen till det kan vara att platsantalet vid dessa enheter är begränsade.