Var fjärde gymnasielärare obehörig

Varje fjärde gymnasielärare i Sörmland saknar pedagogisk högskoleexamen. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
I Oxelösund är andel lärare med behörighet ännu lägre: där saknar nästan hälften en pedagogisk examen.

I landet i stort har knappt 74 procent av alla gymnasielärare en pedagogisk högskoleexamen och det är den lägsta andelen som har uppmätts under 2000-talet.