Bristande djurhållning i Katrineholm

Länsstyrelsen har vänt sig till hovrätten för att stoppa en man i Katrineholms kommun, från att ta hand om nötkreatur. Länsstyrelsen tycker att djurhållningen brister, på grund av bland annat dålig ventilation, och att liggplatserna inte är torra och att djuren inte hålls rena.

Länsrätten bedömde tidigare att mannen kunde fortsätta att ha nötkreatur, och det är det beslutet som länsstyrelsen nu överklagar.