Bilister i Mälardalen mest laglydiga

Bilisterna i Mälardalen är laglydigast i landet då det gäller att inte köra för fort, det visar färsk statistik från Vägverket. I Mälardalen körde närmare åtta procent för fort under april och det kan jämföras med Stockholm som toppar listan med 16,5 procent.

Antalet hastighetsöverträdelser har sjunkit sedan Vägverket börjat sätta upp hastighetskameror, innan införandet körde mer än varannan bilist för fort. Hastighetssänkningen har bidragit till både färre olyckor och mindre koldioxidutsläpp, skriver Dagens Nyheter.