För lite aktiviteter för äldre

Flera av de som bor på äldreboenden i Nyköpings kommun, och deras anhöriga, anser att det ordnas för lite aktiviteter för de äldre på boendena. Det visar en undersökning som kommunen gjort.

Enligt kommunens kvalitetssamordnare Carin Larsson, så brister det särskilt då det gäller enskilda aktiviteter, eftersom mycket idag görs i grupp på boendena. I

En vanlig önskan är också att personalen hade mer tid att sätta sig ner för att bara prata. I enkäten föreslås att de äldre ska få komma ut i friska luften mer, sjunga och ha gymnastik.

Annars menar kvalitetssamordnare Carin Larsson att mycket händer på boendena, och på en skala mellan ett till fem ger de boende i snitt drygt 3,5 i betyg (3,67).