Ny resursskola skapas i Eskilstuna

En resursskola med långsiktiga stödinsatser ska hjälpa elever med särskilda behov i Eskilstuna. Det har barn- och utbildningsnämndenbeslutat att skapa. Tanken är att skolan ska samarbeta med socialtjänst och fritidsverksamhet.

Eleverna ska placeras på resursskolan under kortare perioder för att sen komma tillbaka till sin vanliga skola.

Det finns i dag en rad brister i Eskilstuna kommuns arbete med elever som kräver mer resurser än andra visar utredningen.

Elever med särskilda resurser är elever som kanske har sociala problem eller lättare funktionshinder. Grundtanken är att de så långt som möjligt ska kunna stanna i sin vanliga skolklass, men när det inte fungerar så placeras dom i en resursklass.

I fortsättningen ska utredningen av dom här barnen bli bättre så man vet hur man bäst hjälper dom. Vidare ska samarbetet mellan skola och socialtjänst bli bättre - många barn är i kontakt med båda och utredarna anser att samarbetet dom emellan måste bli bättre.

En korttidsskola ska också starta, efter en förebild i Jönköping. Skolan ska kunna ta emot fem elever åt gången, elever som behöver en snabb utredning.