Lex Sarah-anmäld sa upp sig

En anställd på ett äldreboende i Nyköping har tvingats sluta efter en anmälan efter Lex Sarah. Enligt anmälan ska den anställde ha slagit en kvinna som bor på äldreboendet, och släckt lampan i taket mot dennes vilja.

Anmälan har gjorts av två andra anställda. Kvinnan stängdes genast av från sitt arbete och en utredning inleddes. Kvinnan som själv valt att säga upp sig har en annan version av det inträffade, det skriver Sörmlands Nyheter idag.