Bottenbetyg för Strängnäs kommun

Privata fastighetsägare riktar kritik mot Strängnäs kommun och ger kommunen bottenbetyg när det gäller fastighetsägarklimatet. Enligt en enkätundersökning som organisationen Fastighetsägarna i mellansverige har gjort är de privata fastighetsägarna i Strängnäs kritiska till kommunens höga avgifter på vatten, avlopp, el, fjärrvärme och sophantering.

Men de privata fastighetsägarna i Strängnäs anser å andra sidan att kommunen ger rättvisa och konkurrensneutrala villkor mellan privata och kommunägda fastighetsbolag, där får Strängnäs bäst betyg av de kommuner som ingår i Fastighetsägarnas sammanställning.